يکشنبه, 06 مهر, 1399
ثبت نام

شما در اين صفحه هستيد >> انتقال  >  انتقال دانشجو از خارج به داخل  


راهنماي متقاضيان انتقال دانشجويان خارج به داخل کشور
راهنماي متقاضيان انتقال دانشجويان خارج به داخل کشور
دانشجويان متقاضي انتقال پس از مطالعه آيين‌نامه مربوط و حصول اطمينان از دارا بودن شرايط انتقال (مطابق مفاد مواد 4 و 5 آيين‌نامه) مي‌توانند تقاضاي خود را به روش زير به همراه مدارک لازم حداکثر تا يک‌ماه قبل از شروع هر نيمسال تحصيلي ارائه نمايند:
 


 دانشجو مي‌تواند بدون نياز به مراجعه حضوري، ضمن تکميل فرم تقاضانامه انتقال، مدارک لازم را اسکن و  از طريق پست الكترونيك به آدرس:  f.mohammadi@saorg.ir  ارسال نمايد و يا مدارک را از هر طريق ممکن و يا بصورت حضوري تحويل دبيرخانه شورا(مستقر در وزارت علوم - اداره کل امور دانشجويان داخل) نمايد. ليکن در هر صورت  تکميل تقاضانامه اينترنتي براي کساني که از اين روش استفاده مي‌نمايند، الزامي است.
در تقاضانامه فوق دانشجو مي‌تواند با توجه به:    سوابق تحصيلي خود شامل:
  1.  ميانگين کل نمرات مقاطع تحصيلي قبلي
  2.  ميانگين کل نمرات مقاطع تحصيلي فعلي
  3. دانشگاه يا موسسه‌هاي محل تحصيل مقاطع قبلي
  4. اعتبار دانشگاه و کشور محل تحصيل مقطع فعلي

و همچنین با توجه به جداول 1 و 2 منضم به آيين‌نامه و محل سکونت خود يا والدين در ايران نسبت به انتخاب و پيشنهاد حداقل 1 و حداکثر 9 موسسه در داخل کشور جهت انتقال اقدام نمايد. شورا پس از بررسي سوابق تحصيلي و مدارک ارسالي دانشجو، نسبت به تعيين موسسه در داخل برای انتقال دانشجو اقدام مي‌نمايد. چنانچه موسسه‌هاي پيشنهادي دانشجو متناسب با سوابق تحصيلي قبلي و فعلي وي باشد شورا از بين موسسه‌هاي پيشنهادي دانشجو و در غير اين‌صورت با نظر اعضا نسبت به تعيين موسسه اقدام مي‌نمايد.


 
حداقل شرايط لازم برای انتقال مطابق ضوابط آیین‌نامه: 
برای مقطع کارداني و کارشناسي: 1- گذراندن حداقل 12 واحد درسي اصلي 2- دارا بودن معدل کل بالاتر از 12 از 20 يا معادل آن در مقطع فعلي  3- دارا بودن پيش دانشگاهي مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش ايران 4 – معتبر بودن دانشگاه مبدا از نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
براي مقطع کارشناسي ارشد: 1- گذراندن حداقل 6 واحد درسي اصلي 2- دارا بودن معدل کل بالاتر از 14 از 20 يا معادل آن  3- دارا بودن مدرک کارشناسي مورد تاييد   4 – معتبر بودن دانشگاه مبدا از نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
براي مقطع دکتري: 1- اشتغال به تحصيل و حضور حداقل دو نيمسال تحصيلي در خارج از کشور 2- دارا بودن مدارک کارشناسي و کارشناسي ارشد مورد تاييد   3 - معتبر بودن دانشگاه مبدا از نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 4 – دارا بودن گزارش پيشرفت تحصيلي و يا کارنامه تحصيلي که به تاييد سفارت ايران در کشور محل تحصيل رسيده باشد 5- اخذ پذيرش از يکي از دانشگاههاي داخل (براي انتقال)که رشته دانشجو در مقطع دکتري در آن دانشگاه دائر باشد.
 
مدارک لازم: 
1- تصوير مدارک تحصيلي دانشگاه مبدا:
  -  براي مقاطع کارداني، کارشناسي و کارشناسي ارشد: گواهي ثبت نام و اشتغال به تحصيل و اتمام حداقل يک نيمسال تحصيلي بصورت حضوري در دانشگاه مبدا (در دانشگاه خارج از کشور)، کارنامه  و کد نمرات(تعيين کننده ارزش نمرات يا ارزيابي دانشگاه از واحدهاي اخذ شده دانشجو) که از طرف دانشگاه مبدا در خارج از کشور در سربرگ رسمي و با مهر و امضاي دانشگاه صادر گرديده و  به تاييد سفارت و يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن کشور رسيده باشد.
   -  براي دانشجويان دوره دکتري : گواهي حضور، ثبت نام و اشتغال به تحصيل حداقل دو نيمسال تحصيلي در دانشگاه مبدا و کارنامه(در صورتي که کورس گذرانده باشد) و گزارش استاد راهنما مبني بر ميزان پيشرفت تحصيلي و موضوع رساله دانشجو که به تاييد سفارت و يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در آن کشور رسيده باشد.
2- تصوير مدارک معتبر همه مقاطع تحصيلي قبلي (چنانچه مدارک مذکور در خارج از کشور اخذ شده باشند، مدارک تا پيش دانشگاهي بايد در وزارت آموزش و پرورش قسمت مدارس ايرانيان خارج از کشور تاييد و يا معادل‌سازي و مدارک دانشگاهي نيز بايد در اداره کل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم ارزشيابي شده باشد)
3- تصوير صفحات گذرنامه (شامل صفحات داراي مشخصات، صفحات داراي ويزاي زمان تحصيل و مهر ورود و خروج ايران و کشور محل تحصيل در زمان تحصيل که تعيين کننده زمان و ميزان حضور دانشجو در آن کشور ‌باشد)
4- تصوير شناسنامه و کارت ملي
5- تصوير مدارک دال بر وضعيت نظام وظيفه(مخصوص آقايان)
6- تصوير احکام شروع و پايان ماموريت والدين يا همسر(مخصوص فرزندان و يا همسر مامورين دولت و يا اعضاي هيئت علمي که براي فرصت مطالعاتي عزيمت نموده‌اند جهت استفاده از تسهيلات شهريه موضوع تبصره‌هاي 1 تا 3 ماده 9 آيين‌نامه)

7- تصوير احکام شروع و پايان بورسيه تحصيلي والدين يا همسر (مخصوص فرزندان و يا همسر دانشجويان بورسيه جهت استفاده از تسهيلات شهريه موضوع تبصره‌هاي 1 تا 3 ماده 9 آيين‌نامه)

شماره تماس سرکار خانم محمدی کارشناس مسول انتقال از خارج به داخل:96664318-021