اداره کل امور دانشجویان داخل


05

شماره حساب جدید سازمان امور دانشجویان

شماره حساب جدید سازمان امور دانشجویان

با توجه به اعلام اداره کل امور ملی و ذیحسابی سازمان از این پس کلیه وجوه دریافتی بابت لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان، دانش آموختگان، دانشجویان انصرافی و اخراجی به شماره حساب 2172019006002 نزد بانک ملی ایران کد شعبه 137 می بایست واریز گردد.

 

 

تعداد امتیازات: (7) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (2907)
کد خبر: 107