اداره کل امور دانشجویان داخل


10

برنامه زماني ملاقات متقاضيان با مديرکل امور دانشجويان داخل

به گزارش روابط عمومی سازمان و نظر به تنوع حوزه‌های مختلف کاری در اداره کل امور دانشجویان داخل و کثرت درخواست‌ها، مکاتبات و مراجعات و در نتیجه حجم سنگین وظایف و مسئولیت‌های مدیرکل، به منظور ساماندهی امور و امکان پاسخ‌گویی بهتر به مراجعین همراه با امکان پاسخ به موقع به مکاتبات مقرر گردید برنامه زمانی ملاقات متقاضیان با مدیر کل امور دانشجویان داخل صرفا ًروزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 9 الی 11:30 صبح با هماهنگی قبلی (تلفن 96664311) تنظیم گردد.

تعداد امتیازات: (10) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (3540)
کد خبر: 810