اداره کل امور دانشجویان داخل


16

شروع فعاليت سامانه ميهماني و انتقال از اول ارديبهشت ماه سال 95

 

اطلاعيه شماره 1

در خصوص میهمانی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی

 

ســـازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در راســتاي تسهيل در امر ميهماني و انتقال دانشجويان  و اجرای هر چه بهتر آئين نامه ذیربط بازه زمانی ثبت نام متقاضيان میهمانی و انتقال را برای سال تحصیلی 96-95 از تاریخ 1/2/95 لغایت 31/2/95 اعلام می نماید.

-               بر این اساس دانشگاه­ها و موسسات موظف مي­باشند بازه زمانی ثبت درخواست­هاي ميهماني و انتقال را به طرق مقتضی(سايت دانشگاه،‌ تابلوهای اطلاعات آموزشي در كليه دانشكده­ها و پرديس­هاي هر دانشگاه يا موسسه و ...) به اطلاع کلیه دانشجویان برسانند.

-               دانشگاه­های مبدأ موظفند بر اساس مفاد آيين نامه مربوطه درخواست دانشجو را بررسي نموده و در صورت داشتن شرايط از ابتدای خرداد لغایت 15تیر ماه نظر خود را در سامانه اعلام و در صورت موافقت ريزنمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد ارسال نمايد. دانشگاه­های مقصد موظفند حداكثر تا پایان مرداد ماه  نسبت به بررسی تقاضاها اقدام و موافقت یا مخالفت خود را با نظر دانشگاه­های مبدا طریق سامانه یاد شده اعلام نماید.

 وظايف متقاضي:

-                   دانشجو بايستي با اطلاع کامل از شرایط آئین­نامه میهمانی و انتقال نوع درخواست خود را(2 نیمسال ميهماني،‌ تمديد ميهماني، ميهمان دائم و انتقال) در سامانه  خدمات آموزشي در موعد اعلام شده (اول ارديبهشت لغايت سي و يك ارديبهشت 95) ثبت و با اطلاع كامل از شرايط و ضوابط دانشگاه مقصد، همچنین رشته و مقطع تحصيلي، وضعيت دوره مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه يا موسسه مقصد اقدام و مستندات خود را برای تقاضای ارائه شده اسکن و ضمیمه تقاضا نمايد.

-                   دانشجوی متقاضي ميهماني و انتقال مسئول صحت اطلاعات ارائه شده در خصوص شرايط خاص خود خواهد بود و در صورت عدم احراز هر يك از اطلاعات ارائه شده در هر مرحله از فرایند رسیدگی بررسی درخواست متقاضی منتفی تلقی می گردد.

-                   در صورت عدم موافقت دانشگاه­های مبدا یا مقصد، متقاضی همچنان دانشجوی دانشگاه مبدا شناخته شده و موظف است در موعد مقرر نسبت به انجام امور آموزشی خود در دانشگاه اقدام نماید.

-                   با توجه به اینکه مرجع رسمی تصمیم­گیری در خصوص درخواست­های میهمانی و انتقال، کمیته­های نقل و انتقال دانشگاهی و در موارد خاص کمیسیون­های موارد خاص دانشگاه­ها می­باشند، لذا دانشجویان متقاضی از هرگونه مراجعه به سازمان امور دانشجویان و سایر واحدهای ستادی وزارت علوم اکیدا خودداری نمایند.

 

·        دانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشته خارج از سامانه و از طریق شورای بررسی موارد خاص مبدا و مقصد اقدام نمایند.

 

اداره كل امور دانشجويان داخل
تعداد امتیازات: (18) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (2765)
کد خبر: 899