اداره کل امور دانشجویان داخل


06

شیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان دانشگاههای کشور

به استناد ماده 26 آئين نامه شوراي صنفي دانشجويان، مصوب 7/2/95 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و به منظور وحدت رويه در اجراي آئين نامه مذكور در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، شيوه نامه اجرايي شوراي صنفي به شرح ذيل ابلاغ مي گردد.

تعداد امتیازات: (60) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (4564)
کد خبر: 942