جمعه, 15 آذر, 1398
ثبت نام

شما در اين صفحه هستيد >> اخبار و اطلاعیه  


اخبار اداره کل امور دانشجویان داخل

موضوعات موجود برای Rajabi

شماره حساب جدید سازمان امور دانشجویان
چکیده: با توجه به اعلام اداره کل امور ملی و ذیحسابی سازمان از این پس کلیه وجوه دریافتی بابت لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان، دانش آموختگان، دانشجویان انصرافی و اخراجی به شماره حساب 2172019006002 نزد بانک ملی ایران کد شعبه 137 می بایست واریز گردد.    
شهريه سال 92
چکیده: شهريه سال92 ادامه »