سه شنبه, 23 مرداد, 1397
ثبت نام


آیین نامه ها و بخش نامه های اداره کل امور دانشجویان داخل

آموزش رايگان

04
چکیده: عدم درج کلمه شبانه در مدک تحصیلی دانش آموختگان
04
چکیده: بخشنامه ارسال ممهور مدارک به خارج از کشور
04
چکیده: بررسی لغو تعهد دانش آموختگان متعهد خدمت دبیری
04
چکیده: جدول نحوه محاسبه هزینه و شهریه تحصیلی مربوط به آموزش رایگان دانشجویان و دانش آموختگان
04
چکیده: تحویل مدارک تحصیلی و لغو تعهد دانش آموختگان با ارائه گواهی از کار افتادگی
04
چکیده: موارد 9 گانه نظام وظیفه برای بازخرید تعهد خدمت و تحويل مدارک تحصيلي و ريزنمرات موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی
04
چکیده: فرم نحوه انجام تعهد خدمت از طرف دانشگاهها به منظور تائیید مدارک تحصیلی توسط وزارت علوم
04
چکیده: تعویق تعهدات دانشجویان اخراجی انصرافی
04
چکیده: صدور گواهی اشتغال به تحصیل
04
چکیده: بخشنامه لغو تعهد خدمت از طریق عدم کاریابی
04
چکیده: بخشنامه تغییر شماره حساب لغو تعهد خدمت آموزش رایگان دانشجویان،