سه شنبه, 23 مرداد, 1397
ثبت نام


آیین نامه ها و بخش نامه های اداره کل امور دانشجویان داخل

كاردانشجويي

15
چکیده: به منظور ترویج فرهنگ کار در میان دانشجویان و بهره گیری پاره وقت از توانمندی های دانشجویان در پیشبرد امور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و ایجاد زمینه کسب تجربه برای دانشجویان، این دستور العمل تدوین می گردد. ادامه »
04
چکیده: آيين نامه ارائه تسهيلات در قبال كار