پنجشنبه, 16 مرداد, 1399
ثبت نام

شما در اين صفحه هستيد >> بخش نامه و آیین نامه  


آیین نامه ها و بخش نامه های اداره کل امور دانشجویان داخل

موضوعات موجود برای Parham

26
چکیده: به منظور ترویج فرهنگ کار در میان دانشجویان و بهره گیری پاره وقت از توانمندی های دانشجویان در پیشبرد امور دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و ایجاد زمینه کسب تجربه برای دانشجویان، این دستور العمل تدوین می گردد. ادامه »
28
چکیده: آئین نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه
28
چکیده: شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه