يکشنبه, 06 مهر, 1399
ثبت نام

شما در اين صفحه هستيد >> معرفی  >  معرفي مديران و كارمندان  


معرفی مدیران و کارمندان اداره کل امور دانشجویان داخل
 
96664310

96664311

مدير كل امور دانشجويان داخل

دكتر جاماسب نوزری
96664311

مسئول دفتر

میترا علیپور 
96664314

رئيس اداره حمايت و پشتيبانيدانشجویان داخل(جشنواره دانشجویان نمونه و شورای صنفی)

زهرا عمادی

96664324

 

معاون اداره حمايت و پشتيباني و كارشناس حوزه نظام وظيفه

سيد امير علي آقاميري

 

رئيس اداره خدمات آموزشي

خديجه رباط جزي

96664318

 


كارشناس انتقال دانشجو از خارج به داخل

فرحناز محمدي قهي

96664315

 

 

کارشناس میهمانی و انتقال

الهه رجبي

96664120

كارشناس كميسيون موارد خاص

زینب جهان بین 

96664318

کارشناس کمیسیون موارد خاص

 زهرا فیروزی

 

96664321

كارشناس لغو تعهد آموزش رایگان و سامانه سجاد 

 مسلم صید مرادی

 

96664319

 کارشناس تایید مدارک جهت ترجمه و طرح وزارت بهداشت رشته های وزارت علوم 

مهسا زال 

 

 96664366

کارشناس تایید مدارک جهت ترجمه و سامانه خدمات آموزشی 

 مژده قویدل